XCTIT es un proyecte comú de la CIC

Des de la passada permanent  d’abril  vam passar de ser comissió a ser un projecte comú de la CIC.

La XCTIT és un projecte comú de la Cooperativa Integral Catalana, que ofereix un servei public del Comú cooperatiu, que creix gràcies a la teva aportació com sòcia respecte a la CIC, i per això en  termes de reciprocitat, sostenibilitat, suport mutu i confiança, la CIC vol ajudar-te en el teu  Projecte Productiu, oferint el servei de tecnològic de XCTIT ja sigui resolent dubtes, detectant necessitats en termes  d’assessorament científic, recursos, materials, jurídics etc. 

També volem establir unes línies estratègiques col.lectives de la CIC detectades a partir de les teves necessitats per arribar a aquest canvi social i estructural.

Adreçat en aquest Formulari http://xctit.replicat.net/contacto/

i diga’ns quines necessitats tens.

Aqui pots llegir el projecte: XCTIT projecte comuarbol_asamblea

 

 

 

 

 

 

 

Foto d’arxiu